veilig gevoel geborgen

In- en uitsluitcriteria

In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de beschermd wonen locatie of in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

Insluitingscriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Zorggroep ’t Noaberhuus: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

Zorggroep ’t Noaberhuus is een perspectief onderzoekende woonvorm

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten (4 tot 18) die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben (en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden) zijn cliënten waar sprake is van:

Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg)
Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
Vertonen van acuut suïcidaal gedrag, waar behandeling voor nodig is
Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn
Actuele psychotische symptomen
Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep
Cliënten die een gesloten setting nodig zijn om de veiligheid van zichzelf of anderen te waarborgen

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

 

 ISO 9001 Versie september 2015 - © Bureau Lagro

Bianca Knigge

Oude Zuidbargerstraat 1
7812 AV Emmen


Tel: 0591-346411
E-mail: info@zorggroepnoaberhuus.nl

KvK nr: 66021715

Wilt u een vraag stellen?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Stel uw vraag
naar boven