houd de regie over je leven controle emmen

Missie/visie

Visie
Sociale samenhang en zelfredzaamheid zijn speerpunten bij ‘t Noaberhuus. Zo willen we het zelfsturend vermogen van thuiswonende cliënten bevorderen door onze doelgroep en hun mantelzorgers in de gemeente Emmen ondersteuning te bieden door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten. Onze zorg- en dienstverlening is een aanvulling op de eigen mogelijkheden van de cliënt en op de ondersteuning die vanuit het netwerk wordt gegeven. We bieden zorg op maat en kunnen dit leveren waar de cliënt woont en werkt.

Ons doel
Wij willen graag dat ‘t Noaberhuus een begrip wordt in de samenleving en een verbindende rol speelt in het leven van de inwoners en in het lokale en regionale netwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij streven ernaar een kwalitatief hoogwaardige, ondernemende en efficiënte organisatie te zijn. Herkenbaar en aansprekend voor alle inwoners van de gemeente en voor medewerkers en vrijwilligers van ‘t Noaberhuus. We willen een centrale rol spelen op het gebied van welzijn (waaronder de Jeugdwet en WMO) inspelend op ’levensloopbestendige’ vragen en zichtbaar zijn in alle kernen van de gemeente. ’t Noaberhuus is proactief, gericht op vernieuwing en samenwerking. Kortom; een innovatieve organisatie, die inspeelt op de huidige en toekomstige behoeften van de inwoners van de gemeente.

Waar staan we voor?
Bij ’t Noaberhuus kiezen we voor de best passende aanpak en dat is een persoonlijke aanpak. Wij werken vanuit onze kernwaarden betrokkenheid, transparantie, respect, vertrouwen en cliëntgerichtheid. Al onze medewerkers zijn erop gericht om met aandacht en betrokkenheid te doen wat nodig is vanuit het perspectief van de cliënt. Op basis van vakkennis en deskundigheid bouwen wij aan een persoonlijke, professionele relatie met de cliënt en leveren de benodigde zorg in overleg met de cliënt, waarbij eigen keuzes worden gerespecteerd. We hechten veel waarde aan deze vertrouwensband met onze cliënten. Het is de basis van onze zorg- en dienstverlening. Dat maakt ons uniek. Wij gaan uit van een situatie en niet van een programma.

Bianca Knigge

Oude Zuidbargerstraat 1
7812 AV Emmen


Tel: 0591-346411
E-mail: info@zorggroepnoaberhuus.nl

KvK nr: 66021715

Wilt u een vraag stellen?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Stel uw vraag
naar boven