houd de regie over je leven controle emmen

Klachtenprocedure en geschillencommissie

Klachtenprocedure en geschillencommissie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

 

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Jeugdwet, artikel 4.1.2., en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over Zorggroep ’t Noaberhuus.

 

Heb je een klacht?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over Zorggroep ’t Noaberhuus. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Zorggroep ’t Noaberhuus in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Zorggroep ’t Noaberhuus in het bijzonder.

 

Wat te doen bij een klacht

Bespreek de klacht met een medewerker of de directeur op een rustig tijdstip.

 

Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders, je wettelijk vertegenwoordiger(s) of iemand die je vertrouwt mee.

 

Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Zorggroep ’t Noaberhuus,

 

En/of

 

Ga een gesprek aan met een klachtenfunctionaris van onze onafhankelijke klachten-/geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie verduidelijkt en de wens van de cliënt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot.

Emailadres vertrouwenspersoon: info@klachtenportaalzorg.nl

 

Route Klachtenportaal Zorg:

Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).

 

Andere routes:

Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke geschillencommissie.

 

>>>

Vermeld in het klachtenformulier cq de brief:
o Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
o Het onderwerp van de klacht en de datum van de gedraging van de zorgaanbieder waarop het geschil betrekking heeft
o De naam, adres en telefoonnummer van Zorggroep ’t Noaberhuus (en referentienummer van aansluiting geschillencommissie/klachtenregeling: 11594),
o Naam en functie van degene bij de zorgaanbieder op wie het geschil betrekking heeft
o Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
o De reden waarom je hier een klacht over hebt,
o Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

 

 

Stuur je brief naar:

Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 HD Enkhuizen

 

De externe geschillencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Zorggroep ’t Noaberhuus langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de directie.

 

Na een aantal weken krijg je bericht van de geschillencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen Zorggroep ’t Noaberhuus en jij zouden kunnen verbeteren.

 

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen.

 

Wil je meer informatie?

Het reglement van de klachten- of geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg is onderdeel van deze procedure en is te vinden op https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/. Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de geschillen werkt.

 

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGZ, ga naar www.igz.nl.

 

 

 

ISO 9001:2015 Versie september 2018 - © Bureau Lagro

Bianca Knigge

Oude Zuidbargerstraat 1
7812 AV Emmen


Tel: 0591-346411
E-mail: info@zorggroepnoaberhuus.nl

KvK nr: 66021715

Wilt u een vraag stellen?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Stel uw vraag
naar boven